Friday, December 28, 2018

All Information about TetCHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT TRUYỀN THỐNG, FEB 3RD, 2019.  

VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR FEB. 3RD, 2019
Tet Festival for children 1:30 - 3:30,
Tet Cultural ceremonial 4 to 6:30,
and Tet Concert 7:00 to Midnight.
5830 Clyde Park Ave SW, Wyoming, MI 49509

 1. TET POSTER
 2. TET PROGRAMMING OUTLINES - coming soon. 
 3. LEADERSHIP & RESPONSIBILITY - private doc, invitation only. 
 4. THU MOI CAC HOI DOAN THAM DU
 5. TET SPONSOR LETTER (ENGLISH ONLY) 
 6. SPECIAL GUEST INVITATION (ENGLISH ONLY)

Monday, December 24, 2018

Mr. Lu Quach Bio


Mr. Lữ Nguyễn Quách- VP of External Affairs

 • Sinh năm 1979 tại Sóc Trang, Việt Nam.
 • Định cư tại Grand Rapids Mi từ 1990 cho đến nay
 • Đại Học Grand Rapids Community College 1997
 • Đại Học / Ferris State University 1998-2002
 • Làm tại Bosch 2000-2004
 • Làm chợ Saigon Market từ 2002 cho đến nay
 • Phó chủ tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ đầu năm 2018 đến nay.

Mr. Bieu Duong Bio

Mr. Duong V. Bieu - VP Internal Affairs
Ông Dương Văn Biểu – Phó Chủ Tịch Nội Vụ/ VP of Internal Affairs
 • Sinh năm 1949 tại xã Tân Xuyên, Quận Quản Long, Tỉnh An Xuyên
 • Học tại Đại Hoc Khoa Học Cần Thơ
 • Giáo Sư Trường Trung Học Bán Công Nguyễn Hiền Năng, Tỉnh An Xuyên
 • Sĩ Quan hiện dịch Không Quân QLVNCH / Bảo trì phi cơ
 • Đến định cư tại Grand Rapids Michigan từ năm 1991
 • Phó chủ tịch Nội Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Grand Rapids từ 1998 đến nay.

Phillip Nguyen BioNguyễn Xuân Hiển PhillipMr. Phillip Hien X. Nguyen – President
 • Born in 1964 in Hue, Vietnam
 • Current Position: President of Digital Marketing Solutions LLC (2000- Present)
 • Executive Publisher of the VietSong Magazine
 • Past Employment: Adjunct Faculty ITT Technical, Jordan College and others.
 • Education: Master of Computer Science & Software Engineering (GVSU 2004)
 • Education: Bachelor of Business Administration & Personnel Management (WMU 1992)
 • Training: Graduate of Community Leadership & Management (United Ways 2007)
 • Community: Founder and Director of Vietnamese Language Radio Program (Grand Rapids Michigan (1992 – 1996)
 • Community: Founding Member of Vietnamese Television Program (Wyoming – Kentwood 1997)
 • Community: Chairperson for two Vietnamese Tet Festivals (Grand Rapids 2009 and 2011)
 • Community: Board Director Member (Child Discovery Center / St. Francis 2006 – 2009)
 • Community: Community Board Member (Millennium Park of Kent County 2005 – 2007)

Thursday, December 20, 2018