Projects

Current Projects / Những lớp học và hội thảo:

 1. Citizenship Class / Học thi quốc tịch
 2. Basic Computer Class for Senior / Học xử dụng computer cho người lớn tuổi
 3. Community Healthcare Info Seminar / Tìm hiểu về những chương trình sức khỏe
 4. After School Tutoring for Kids Program / Dạy kèm (toán và Anh Ngữ) cho con em
 5. Vietnamese Language 101 Class / Lớp học tiếng Việt căn bản
 6. English Language 101 Class / Lớp học tiếng Anh căn bản
 7. Family Finance Seminar / Thảo luận cách quản lý tài chánh gia đình
 8. Funding College & Scholarship Seminar / Tìm hiểu về những chương trình học bổng cho con em đi đại học
Future Projects
 1. Educational Scholarship Fund / Thành lập học bổng cho các con em
 2. Viet Business Association / Phát huy hội tiểu thương Người Việt
 3. Viet Directory / Niên giám Người Việt
 4. Viet Magazine / Newsletter / Bản tin Người Việt
 5. Food Truck Service for the needy / Phát thực phẩm cho người nghèo miễn phí